Debata naukowa „Autoetnografia i hegemonia języka”

Debata - plakat

Zapraszamy na naukowy panel dyskusyjny pt. „Autoetnografia i hegemonia języka”, organizowany przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego. Pragniemy zachęcić do udziału w dyskusji akademickiej poświęconej rozważaniom nad prestiżem kodów językowych, nad rolą języków mniejszościowych w kształtowaniu tożsamości oraz hegemonią języków narodowych.
 
Na spotkanie, które odbędzie się 11 kwietnia (środa), o godz. 10.30 w sali 09 budynku głównego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, zostali zaproszeni językoznawcy,  antropolodzy, socjolodzy: dr hab Grażyna Kubica (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski), dr hab. prof. UŚ. Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski), dr hab. Ewa Michna (Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Artur Czesak (Uniwersytet Jagielloński), Irena French (Muzeum Śląska Cieszyńskiego), Zbigniew Machej (dyplomata, dziennikarz).
 
Spotkanie poprowadzą: dr hab. Jan Kajfosz, dr hab. Grzegorz Studnicki oraz dr Katarzyna Marcol.