Antropologia przeciw dyskryminacji

Antropologia przeciw dyskryminacji - slajder

Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich
23 listopada 2016 roku miał miejsce w Poznaniu Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich. Inicjatorami tego wydarzenia byli pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Hasło, które w gościnnych progach Teatru Polskiego zgromadziło niemal 300 etnologów i antropologów z całej Polski brzmiało Antropologia przeciw dyskryminacji. Potrzebę takiego spotkania organizatorzy uzasadnili słowami: Naszą intencją jest stworzenie forum debaty nad miejscem antropologii w przestrzeni publicznej oraz jej rolą i powinnością w obliczu dyskryminacji i mowy nienawiści. Występujemy przeciwko przeinaczaniu w dyskursie publicznym podstawowych pojęć, którymi się posługujemy oraz przekłamywaniu zjawisk, którym poświęcone są badania przedstawicieli naszej dyscypliny.
Zjazd składał się z dwóch części. Pierwsza dopołudniowa miała charakter otwarty. W tym czasie występowali przedstawiciele Instytucji i Organizacji współorganizujących Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, prezentowali swe stanowiska reprezentanci Instytutów Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz innych Placówek Kulturalnych. Instytut cieszyński reprezentowali: dr Anna Drożdż, dr Grzegorz Odoj i dr Grzegorz Studnicki (stanowisko naszego Instytutu umieszczone jest poniżej w załączniku). Głos zabierali również przedstawiciele studentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa. Odczytane zostały listy poparcia, które otrzymali organizatorzy z zagranicy. Na zakończenie pierwszej części wszyscy zgromadzeni przyjęli Manifest etnologów i antropologów polskich przeciwko dyskryminacji. Treść manifestu umieszczona jest na stronie Zjazdu: http://zjazd.weebly.com/Retransmisję całego wydarzenia można obejrzeć na kanale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=aicglf10k2w&feature=youtu.be
Część popołudniowa miała charakter zamknięty. W tym czasie toczyła się dyskusja nad konkretnymi rozwiązaniami i sposobami przeciwdziałania dyskryminacji, rasizmowi i mowie nienawiści.
Więcej na temat Zjazdu, fotorelacje oraz doniesienia i komentarze medialne na temat wydarzenia można śledzić na facebookowym profilu naszego Instytutu.
 

Galeria

[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz[current-page:title] - obraz